Niusy

Warto pamiętać, że jako obywatele UE mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w innych krajach unijnych                     oraz do zwrotu poniesionych tam kosztów medycznych.

Wyjeżdżając za granicę na krótki czas urlop, delegację służbową lub studia - powinniśmy zabezpieczyć się na okoliczność nagłego wypadku lub choroby. Dokumentem, który potwierdza przysługujące nam prawa jest wydawana przez NFZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona dowodem naszego ubezpieczenia w kraju i ułatwi nam dostęp do opieki zdrowotnej za granicą. Jednak prawo do opieki medycznej przysługuje nam nawet gdy karty EKUZ nie posiadamy, choć wtedy trudniej będzie nam uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku planowanego leczenia za granicą. Jeżeli chcemy, aby dany zabieg był wykonany poza granicami kraju, a jego koszty zwrócone przez krajowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych, musimy zwrócić się do niego o uprzednią zgodę. Warto pamiętać, że nasz wniosek nie może zostać odrzucony, jeśli wymagane leczenie nie jest dostępne w kraju, a jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym lub gdy czas oczekiwania w Polsce jest zbyt długi i nie możemy zostać poddani leczeniu na czas. Pamiętajmy również, że aby wezwać służby ratunkowe, w całej Europie można dzwonić na bezpłatny numer 112.

2013 to Europejski Rok Obywateli, poświęcony tematyce praw obywatelskich przysługujących osobom pochodzącym z 27 państw członkowskich UE. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli omawia w swoim cyklu najważniejsze przysługujące Europejczykom prawa. Artykuły te pojawiają się również w "Monitorze Wielkopolskim" - comiesięcznym dodatku do "Gazety Wyborczej" i "Głosu Wielkopolskiego".

Źródło: http://www.wielkopolska.eu/

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl