Niusy

 

Turnus zdrowotny w Połczynie Zdroju

Zarząd Fundacji "Nadzieja" Osób poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

INFORMUJE:

o przyjmowaniu wniosków od osób poszkodowanych w wypadkach drogowych wraz z opiekunem, na uczestnictwo w turnusie zdrowotnym w Połczynie Zdroju.

www.Polczyn-Zdroj.pl

 

Organizowane celem regeneracji sił i wypoczynku, kolejne wyjazdy odbywać się będą w terminach:

od 01 września - 14 września 2008 roku

oraz

od 17 października - 31 października 2008 roku

w zorganizowanych grupach.

Obok zorganizowanego wypoczynku, zabiegów leczniczych ordynowanych przez lekarza ośrodka, przewidziany jest program integracyjno-adaptacyjny z diagnostyką psychologiczną w zakresie funkcjonowania osobowościowego, emocjonalnego, społecznego i intelektualnego, prowadzony przez Psychoterapeutów.

Do wniosku o zakwalifikowanie na pobyt w jednym z w/w turnusów zdrowotnych należy dołączyć:

- aktualne zaświadczenie lekarskie z zaleceniem wskazanego wyjazdu - w oryginale

oraz kserokopie takich dokumentów jak:

- orzeczenie sądowe wskazujące na wnioskodawcę jako ofiarę wypadku drogowego

ewentualnie:

- protokół wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową postępowania przygotowawczego, w sprawie wypadku drogowego, w którym wnioskodawca doznał uszczerbku na zdrowiu

lub

- zaświadczenie z Komendy Powiatowej Policji o prowadzonym dochodzeniu

- wypisy szpitalne po leczeniu pourazowym poszkodowanego

- dalsze zalecenia lekarskie w kontynuacji leczenia

- inne, które poszkodowany uzna za ważne do pozytywnego rozpatrzenia jego wniosku

oraz

- zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym oraz otrzymywanych zasiłków ewentualnie złożenia przez wnioskodawcę w formie pisemnej takiego oświadczenia

 w/w wnioski należy kierować za pośrednictwem Poczty na adres:

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

63-400 Ostrów Wielkopolski 1

skr. pocz. 082

ul. Wolności 22/1

Zakwalifikowanie do uczestnictwa w programie uzależnione będzie od:

- spełnienia określonych warunków przez wnioskodawcę (poszkodowanego/prawnego opiekuna) ustalonych po analizie przesłanej do Fundacji wymaganych dokumentów, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Fundatorów Nr 7/2005 z dna 02.09.2005 r.

- daty wpływu wniosku

- od ilości miejsc będących w dyspozycji Fundacji

W klasyfikacji dostarczonych do Fundacji wniosków o uczestnictwo w organizowanych turnusach zdrowotnych, pierwszeństwo mają wnioski od Podopiecznych Fundacji.

Zarząd Fundacji "NADZIEJA"

Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

 

 


 

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl