Niusy

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
1. Teren działania:
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej jak również terytorium poza granicami RP w
zakresie uzyskanego zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. siedziba: ul. Józefa Chełmońskiego 1 d/4; 63-400 Ostrów Wielkopolski                                                                                                 3.oddział: 61-656 POZNAŃ, oś. Powstańców Warszawy 5 L 
4. Tel.: 601 147 413;792 246 466 

5. E-mail: fundacja.nadzieja@ wp.pl  , fundacja.nadzieja@gmail.com
6. WWW: www.fundacjanadzieja.com
7. Forma prawna organizacji: Osoba Prawna/Fundacja
8. Rok założenia: 04 marca 2004
9. NIP: 622 256 68 63 REGON: 251620047
10. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000198280
11. Status Pożytku Publicznego: TAK
12.Nazwa Banku i numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY w Raszkowie
oddz. Ostrów Wielkopolski NR: 25 8430 0009 0005 1347 0168 2730
13.ZARZĄD:
Prezes Zarządu: Aleksandra Kieres tel.: 0601 147 413
Sekretarz Zarządu: Zygfryd Młynarczyk
14. KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Paweł Jan Budny
Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Martyna Budna
15.Charakter organizacji: - kulturalna
- sportowa, turystyczna
- edukacyjna
- zdrowotna
- charytatywna
- społeczna
16. Cele organizacji:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach
drogowych i ich rodzin w zakresie wspierania leczenia w tym również
sanatoryjnego, regeneracji sił i wypoczynku oraz organizowania pomocy prawnej,
psychologicznej i rzeczowej.
W tym prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy
społecznej. Tworzenia ośrodków rehabilitacyjnych, sanatoryjnych i wypoczynkowych oraz
punktów pomocy prawnej i psychologicznej z pełnieniem zarządu nad tymi ośrodkami.
Fundacja “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych jest jedną z
najprężniej działających organizacji ogólnopolskich, w wyniku czego Decyzją DNWO
I 528 – 75/05 Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polski z dnia 25 lutego 2005
roku, została wpisana do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i
stowarzyszeń, o których mowa w art.47 i art. 49 Kodeksu karnego, a zaledwie po
roku swojej działalności Postanowieniem z dnia 08 marca 2005 roku Sądu
Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,
w sprawie sygn. akt: PO.XXII NS-REJ.KRS/573/5/970 uzyskała status organizacji
pożytku publicznego. Pełna poświęcenia praca jej działaczy uzyskuje coraz to szersze
poparcie w sferze realizacji zadań statutowych z wspieraniem tej działalności, poprzez
samoistną popularyzację istnienia Fundacji jako organizacji zaufania publicznego.

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl