Niusy

 

SUBKONTO                                                                                                                    |
Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w swojej działalności na rzecz pożytku publicznego między innymi otwiera i prowadzi dla podopiecznych, konta pomocnicze przy podstawowym rachunku bankowym Fundacji, celem gromadzenia w postaci darowizn, środków finansowych na określone potrzeby chorych. Ze środków zgromadzonych na poszczególnych subkontach podopiecznych pokrywa koszty mieszczące się w pojęciu pomocy społecznej na rzecz Podopiecznego, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.). 

 

Do wniosku o otwarcie subkonta dla poszkodowanego, wnioskodawca winien dołączyć lub uzupełnić akta o kserokopie takich dokumentów jak:
 
 1. aktualne zaświadczenie lekarskie z zaleceniami dotyczącymi kontynuacji leczenia pacjenta – w oryginale
 2. zdjęcie;
 3. zgodę na przetwarzanie przez Fundację “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych”, danych osobowych poszkodowanego, ze zgodą na upublicznianie zdjęcia, imienia i nazwiska oraz niezbędnych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego;
 4. orzeczenie sądowe wskazujące na wnioskodawcę jako ofiarę wypadku drogowego
ewentualnie:
protokół wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową postępowania
przygotowawczego  w sprawie wypadku drogowego, w którym wnioskodawca
doznał uszczerbku na zdrowiu
lub
zaświadczenia z Komendy Powiatowej Policji o prowadzonym dochodzeniu
 1. decyzję o niepełnosprawności
 2. wypisy szpitalne po leczeniu pourazowym poszkodowanego
 3. dalsze zalecenia lekarskie w kontynuacji leczenia
 4. inne , które poszkodowany uzna za ważne do pozytywnego rozpatrzenia jego wniosku
 5. zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym oraz otrzymywanych zasiłków
ewentualnie
     złożenia przez wnioskodawcę w formie pisemnej takiego oświadczenia

 

 1. w przypadku braku możliwości działania we własnym imieniu przez pełnoletniego poszkodowanego, do dokumentów należy złożyć sądowe zaświadczenie o ustanowieniu przedstawiciela poszkodowanego jego opiekunem prawnym.
 2. kserokopie dowodu osobistego podopiecznego oraz opiekuna

 

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl