Niusy

Spróbujmy pomóc  

W obecnym czasie - wzmożonego ruchu drogowego, z roku na rok wzrasta ilość wypadków drogowych, a proces ubożenia społeczeństwa powoduje olbrzymie trudności w rehabilitacji osób poszkodowanych leczących się w szpitalach i sanatoriach. Koszty z tym związane w dużej mierze dotyczą samych osób poszkodowanych jak i członków ich rodzin, co w wielu przypadkach uniemożliwia kontynuowanie leczenia, w wyniku czego wiele osób pozostaje bez pomocy, zarówno tej medycznej, jak i rehabilitacyjnej i materialnej.

Brak środków finansowych ofiar wypadków drogowych, jak i osób jej najbliższych w wyniku utraconych zarobków lub innych środków utrzymania, niejednokrotnie z brakiem możliwości pokrycia kosztów od sprawcy wypadku, od którego nie sposób uzyskać odszkodowania, niezależnie od tego czy sprawca przestępstwa został wykryty, oskarżony lub skazany, czy z tytułu ubezpieczenia - pozostawia osoby poszkodowane bez środków do kontynuacji leczenia.

Statutowym celem działalności Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, jest wspieranie leczenia osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem drogowym. Dotyczy to sfery fizycznej, społecznej oraz psychicznej, u podstawy której jest pomoc w dojściu do zdrowia i powrót do prawidłowej egzystencji w społeczeństwie jako pełnoprawnych jego członków.

Fundacja "NADZIEJA' Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w swej działalności uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego.

A wdzięczność od osób niepełnosprawnych w wyniku wypadku drogowego, za uzyskane w ramach możliwości wsparcie, zrozumienie i pomoc oraz zdobyte zaufanie i coraz szersze poparcie w sferze realizacji swoich zadań statutowych na rzecz pożytku publicznego, dopiero w dwuletnim okresie istnienia Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych - jest szczególnym osiągnięciem wszystkich osób działających w imieniu Fundacji.

Organizacje pozarządowe są zatem szczególnym partnerem Nas wszystkich, w realizacji zadań i obowiązków wynikających względem ogółu społeczeństwa. Jednakże uwarunkowania prawne jak i finansowe trzeciego sektora nie są w stanie wypełnić i zrównoważyć wszystkich potrzeb. Z tego też względu będziemy wdzięczni za okazaną każdą pomoc, czy to finansową, rzeczową, jak równierz w formie wkładu własnej pracy.

Z poważaniem i nadzieją

Prezes Zarządu Fundacji "NADZIEJA"
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
mgr Aleksandra Kieres
 

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl