Niusy

 

Organizowane od 2019 roku Konwenty pt.: “Współpraca międzysektorowa I innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” podsumowaniem całorocznej pracy w ramach Ogólnopolskiego Programu "Bądź bezpieczny na drodze". Przedsięwzięcie posiada ponad 150 patronatów honorowych najważniejszych urzędów administracji rządowej i samorządowej, uczelni wyższych, instytucji i organizacji BRD oraz patronaty medialne największych stacji telewizyjnych i radiowych w Polsce (w tym TVP i Polskiego Radia SA).Zalecenia i rekomendacje pokonwentowe przesyłane są do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skąd dalej rozdysponowane zostają do poszczególnych Ministerstw. „Przekazane postulaty i rekomendacje, służą programowaniu rządowych kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce” – to słowa Ministra Infrastruktury, który pismem z dnia z dnia 29 stycznia 2021 roku przesłał do Fundacji swoje podziękowania. 

Zaangażowanie i współpraca przynoszą pierwsze rezultaty. Poczynione zostały już pierwsze prace legislacyjne, w ramach których zmiany w prawie dotyczącym bezpieczeństwa drogowego niebawem wchodzą w życie. Wiele z rekomendowanych przez uczestników Konwentu postulatów, wykorzystanych zostało w opracowaniu projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. Kilka konwentowych pomysłów innowacyjnych znajduje już swoje zastosowanie w praktyce. Z budżetem 2,5 miliarda złotych na lata 2021-2024, rząd przyjął “Program Bezpiecznych Dróg”, który zakłada m.in. przebudowę skrzyżowań, dróg krajowych i oświetlenia. Utworzona również zostanie „Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Transportu” – komórka centralnego szczebla koordynująca działania urzędów i instytucji wszystkich środowisk BRD.
Żywimy ogromną nadzieję, że nasze przedsięwzięcie, które uzyskało tak duże zainteresowanie społeczeństwa ze znaczącym poparciem decydentów, stanie się prawdziwą „rewolucją”, a planowana interwencja osiągnie trwałe, pozytywne rezultaty.
 

 

 

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl